Navigace

Obsah

 
Hradečno

 

Obec Hradečno najdete asi deset kilometrů severozápadně od největšího středočeského města Kladna. Dělí se na tři části - Hradečno, Nová Ves a Nová Studnice. Lesy na území Hradečna i v jeho okolí skrývají mnoho malebných míst a přispívají ke klidu naší malé obce. První zmínka o Hradečně se v historických pramenech objevila v roce 1413.

 

zvonička

 

Uprostřed Hradečna stojí lidová stavba dřevěné zvonice se šindelovou střechou.
Postavena byla v roce 1749.

 

 

 

 

Aktuálně
Zasedání zastupitelstva obce
 se koná dne 11.12.2022 od 16:30 v zasedací místnosti  obecního úřadu Hradečno 35
Program:
Smlouva o zřízení služebnosti, Obecně závazná vyhláška - odpady, rozpočtové opatření,různé, závěr
 
 
Obecní knihovna opět zahajuje po prázdninách svůj provoz
těšíme se na vás od 9.9.2019
.............................................
 
Nově je možné nosit na obecní úřad vyřazené šatstvo, obuv, tašky, kabelky,hračky,knihy drobné elektrospotřebiče
.
Věci budou předány Diakonii Broumov, která zajistí předání věcí těm, co se dostali do svízelné situace. Věci , zejména šatstvo, by měly být čisté a nošeníschopné.
Vy si uklidíte a ještě pomůžete !!
-------------------------------------------------
 
I nadále je možné registrovat se do mobilního rozhlasu obce
 
..............................................
 
Na ustavujícím zasedání ZO Hradečno
dne 24.10.2018 byli voleni zastupitelé
do funkcí :
starosta : JUDr. Zdeněk Hejhal
místostarosta : Ing. Václav Zdich
Předseda FV : Ing. Renata Kolářová
Předseda KV : MDDr. Markéta Pašková Zdichová
Předseda kult.komise: Ing.Olga Kulíková
člen kult.komise : Dagmar Korbelová
člen FV : Bc. Kristýna Burgerová
...................................................................
 
Odkaz na přihlášku odpadních vod
http://www.petrkozeny.cz/pdf/prihlaska%20k%20odvadeni%20odpadovych%20vod%20Kozeny.pdf
....................................................
 
 
 
Paní Šourková, knihovnice obce
Hradečno,vás zve k návštěvě
obecní knihovny,
kde naleznete i nejnovější tituly
 otevřeno každé pondělí
od 15:00 do 17:00
 
Máme připraveny nové knihy
 
Po dobu letních prázdnin je knihovna uzavřena
................................................................
Výše vodného pro rok 2019
 
53,24 Kč/m3 a stočného 41,- Kč/m3
................................................................
 
Informace o pálení
dopis starostům
 
zde ke stažení
..............................................................
 
Ceny známek na svoz TKO
rok 2019
čtrnáctidenní svozy probíhají
v sudý pátek
 
zelená --  1.750
  žlutá  --  1.150,-
jednorázová  --  65,-
 
 
 
V budově Obecního úřadu v Hradečně je nově umístěn kontejner na drobné elektrospotřebiče a na baterie. Tento odpad je možno zde odkládat kdykoliv v úředních hodinách.
 
Nově je k dispozici nádoba na použité jedlé oleje. Tato nádoba je umístěna před hasičárnou. Olej musí být v plastové zavřené láhvi.
 
U hasičárny je nově umístěn také kontejner na plechové konzervy.
 

 

Velkoobjemový odpad v roce 2019

sobota  16.03.2019
sobota  05.10.2019

Informace o časech přistavení naleznete
v sekci Události v obci - Nástěnka

 
Nebezpečný odpad

pro rok 2019

sobota 18.05.2019

sobota 09.11.2019

Nová Studnice 7:00-7:30
Hradečno 7:40-8:10
Nová Ves 8:20-8:50
............................................................
 
Poplatek za psa v roce 2019
první pes 100,- Kč
každý další o 20,- Kč více
(druhý pes 120,-, třetí 140,- atd.)
................................................................
Záběry z akcí pořádaných v obci
najdete ve fotogalerii
....................................................
Vzhledem k účinnosti GDPR je nutné, aby občané, kteří mají zájem o zasílání informativních SMS zpráv a emailů vyplnili souhlas se zasíláním.
 
Bez tohoto souhlasu Vám nebude možné informace zasílat.
Určeno těm, kteří tak ještě neučinili.
...................................................................................

 

 

24. 5. 2024

Uzavírka části silnice III/23631 v km 0,000 – 0,632

AktualityZobrazit více

2. 6. 2024

Pohádkový les

Kalendář služeb a akcíZobrazit více

21. 5. 2024

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelů

AktualityZobrazit více

13. - 30. 5. 2024

Návrh komentáře k závěrečnému účtu 2023

Úřední deskaZobrazit více

10. 5. - 3. 6. 2024

Návrh závěrečného účtu obce Hradečno za rok 2023

Úřední deskaZobrazit více

9. 5. - 10. 6. 2024

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Úřední deskaZobrazit více

9. 5. - 10. 6. 2024

Svolání prvního zasedání volební komise

Úřední deskaZobrazit více

26. 4. - 10. 6. 2024

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.června 2024

Úřední deskaZobrazit více

15. 4. 2024

Jízdní řády IDSK

AktualityZobrazit více

12. 4. - 10. 6. 2024

Volby do Evropského parlamentu Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Úřední deskaZobrazit více