Navigace

Obsah

Dobrá práce, která „není vidět“

Typ: ostatní
V závěru minulého kalendářního roku se v obci Hradečno podařilo dokončit velké dílo – vybudovali jsme II. etapu splaškové kanalizace a výsledkem je tak odkanalizování 76 nemovitostí...

Dobrá práce, která „není vidět“

V závěru minulého kalendářního roku se v obci Hradečno podařilo dokončit velké dílo – vybudovali jsme II. etapu splaškové kanalizace a výsledkem je tak odkanalizování 76 nemovitostí. To je ta dobrá práce, která na první pohled vidět. Opravdu není, je skrytá pod krásným novým asfaltovým povrchem místních i krajských komunikací.  Naše obec už je z podstatné části odkanalizovaná, ještě nám chybí vybudovat splaškovou kanalizaci v části obce v Nové Studnici. Kanalizační systém tak významně přispěje k ochraně našeho životního prostředí.

Toto velké dílo vedené pod názvem „Splašková kanalizace v obci Hradečno – II. etapa“ bylo možno zrealizovat díky finančním dotacím. Získali jsme z dotačního programu Ministerstva zemědělství 11,5 mil. Kč bez DPH a na zajištění spolufinancování dalších 5 mil. Kč bez DPH od Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. Celková hodnota díla je 19,2 mil. Kč bez DPH. Stavbu prováděla firma Chládek & Tintěra, a.s. se sídlem v Litoměřicích.

Slavnostního okamžiku – veřejného ukončení projektu a uvedení díla do provozu dne 4. 4. 2016 se kromě některých zastupitelů obce také zúčastnili pozvaní hosté, např. Bc. Zdeněk Syblík, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ČSSD, obchodní ředitel firmy Chládek & Tintěra, a.s. Ing. Pavel Stoulil, za společnost KPCM, s.r.o. Ing. Rudolf Baudisch, za provozovatele kanalizace firmy Petr Kožený, s.r.o. p. Milan Jedlička a další hosté.

Před přestřižením pásky a pomyslným uvedením do provozu seznámil starosta obce JUDr. Zdeněk Hejhal všechny přítomné s hlavními údaji o výstavbě této etapy splaškové kanalizace a všem zainteresovaným poděkoval, protože se, i přes nemalé starosti a velké pracovní úsilí, dobrá věc nakonec podařila!

Mgr. J. Udatná, JUDr. Z. Hejhal


Vytvořeno: 19. 4. 2016
Poslední aktualizace: 22. 8. 2019 14:25
Autor: Ing. Václav Zdich