Navigace

Obsah

Zpět

Územní plán Hradečno

Územní plán Hradečno

Územní plán Hradečno - zde ke stažení 
Výkres základního členění území - zde ke stažení
Hlavní výkres - zde ke stažení
Koncept veřejné infrastruktury - zde ke stažení
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asancí - zde ke stažení
Výkres koncepce uspořádání krajin - zde ke stažení
Koordinační výkres - zde ke stažení
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - zde ke stažení
Výkres širších územních vztahů - zde ke stažení
Územní plán - odůvodnění, textová část - zde ke stažení;
Územní plán - textová část - zde ke stažení

Vyvěšeno: 11. 5. 2017

Zodpovídá: Ing. Václav Zdich

Zpět