Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 130310/2019/KUSK

Číslo spisu: SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS

Návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ...

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení
vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 3. 10. 2019

Datum sejmutí: 18. 11. 2019

Zodpovídá: Ing. Václav Zdich

Zpět