Navigace

Obsah

Neckyáda 2015

Neckyáda 2015

Neckyáda v Hradečně 2015

Přestože počasí nám příliš nepřálo, sešlo se v sobotu 27.6.2015 na louce u požární nádrže v Hradečně přes 300 návštěvníků z našich obcí i okolí. Tradiční soutěže byly prokládány ukázkami s hasičskou a policejní tématikou. Hasiči ze Stochova přijeli ukázat svoji techniku, mini hasiči z Čelákovic předvedli skvělou ukázku hasičského zásahu a policejní psí vyšetřovatel označil místo s akcelerantem hoření (přes velkou nervozitu z přihlížejícího davu).

Zopakovali jsme velkou soutěž o malé pivo, ve které zvítězil přespolní borec z Ledec. Podle vzoru mini hasičů si soutěžící vyzkoušeli "hasební zásah" se džberovkami, ve které excelovala dvojčata Oslejškových. 

Náročného ručkování se zúčastnili soutěžící ve třech kategoriích. Děti, ženy a muži. Dětské pokusy byly velmi nadějné, nicméně prvním, kdo se dostal na druhou stranu, byla Maruška Dresslerová, která zvítězila v kategorii žen. Mezi muži zopakoval skvělý výkon z loňska Luděk Kapitánčik, kterého však posledním pokusem převálcoval mladý Vašek Chmela.

Tradiční zápas v přetahování mezi Hradečnem a Novou Vsí vyhrála tentokrát Nová Ves (ovšem za podpory Zdeňka Kemra z HRADEČNA!).

Hlavního závodu se zúčastnila bohužel pouze dvě plavidla. Ovšem o to dramatičtější průběh soutěž měla, díky on-line přestavbě jednoho z plavidel (pod kontrolou sestřiček Jany Kemrové a Lenky Dandové) v ponorku, během jízdy. Pro vítězství si tak s přehledem doplula Maruška Dresslerová, která se stala absolutním vítězem Neckyády a získala zvláštní cenu - marcipánový dort ve tvaru hasičského auta (autorka Alena Králová).

Večer pak následovalo tradiční posezení pod stany i širým nebem.

 

Před tím, než se mohla Neckyáda konat, bylo potřeba vykonat mnoho práce a příprav. Vyčistit nádrž, připravit program, sehnat ceny do soutěží, zajistit stany, lavice, várnici, ingredience na guláš, párky, napéct koláče a další a další věci.

Toto vše by nebylo možné zajistit bez podpory zastupitelstva a pomoci mnoha ochotných dobrovolníků. Organizačnímu týmu ve složení Olga Kulíková, Maruška Kapitánčíková, Jarka Kemrová, Jana Kemrová, Lenka Dandová a Alena Dresslerová, byl pravou rukou Zdeněk Kemr, který zajišťoval "chlapskou sekci" pomocníků a patří mu za to speciální dík. 

Zvláštní dík patří i těmto pomocníkům, na které jsme se mohly spolehnout ať už při pečení koláčů, čištění nádrže, přípravy prostoru kolem nádrže, stavění stanů nebo přímo "na place":

Dana Kmohanová, Renka Stárková, Monika Věprovská, Jana Kuzďasová, Jindřiška Zdichová, Jana Udatná, Olga Roháčová, Lenka Honysová, Martina Cafourková, Andrea Veltruská, Pepa Stárek, Jarda Kemr, Jirka Danda, Martin Dressler, Jirka Bačák, Richard Bačák, Luděk Vágner, Libor Kmohan, Lubor Věprovský, Honza Kapitánčik, Tomáš Waltmann, Martin Pinkava, Štěpán Bakalář, Martin Kemr, Zdeněk Malý, Matěj Kulík, Vašek Chmela, Vašek Honys, Vráťa Anděl, p. Hurych, Zdeněk Hejhal, Standa Hrbek, Petr Pakr a další.

Za finanční podporu děkujeme obci Hradečno, Martině Mothejlové, Otovi Tlustému, Vráťovi Andělovi, Vašku Zdichovi, ZD Hradečno, Zdeňku Hejhalovi a manželům Hurychovým.

Dále děkujeme za ukázky HZS Stochov, Hasičům Čelákovice a Policejnímu ředitelství Praha. Za sponzorské dary ředitelství HZS a zapůjčení džberovek od dobrovolných hasičů z Hřebče. A hlavně Janě Kemrové za zajištění těchto kontaktů.

Ještě jednou děkujeme OÚ Hradečno a OÚ Řisuty za podporu akce i všem ostatním, kteří přispěli ať již finanční částkou, věcným příspěvkem nebo osobní pomocí při organizace akce.

Děkujeme všem účastníkům, kteří se i přes nepřízeň počasí přišli v sobotu pobavit. Protože to je ten důvod, proč se toto vše dělá.

 

Alena Dresslerová


Vytvořeno: 29. 6. 2015
Poslední aktualizace: 22. 8. 2019 15:58
Autor: