Navigace

Obsah

 

Organizační struktura úřadu

 
Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce
JUDr. Zdeňka Hejhala,  kterému je podřízena:
 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:
 

JUDr. Hejhal Zdeněk - starosta

Ing. Václav Zdich- místostarosta

MDDr. Markéta Pašková Zdichová

Bc.Kristýna Burgerová

Ing. Kulíková Olga

Korbelová Dagmar

Ing. Kolářová Renata

 

 

 

Složení výborů a komisí
 

 

Finanční výbor
 
Předsedkyně:
Ing. Kolářová Renata
Členové:
Bc. Kristýna Burgerová
 
Kontrolní výbor
 
Předsedkyně:
MDDr. Markéta Pašková Zdichová
Členové:
 
Kulturní a sociální komise

Předsedkyně:
Ing. Kulíková Olga
Členové:
Dagmar Korbelová